About Kunstenal

Kunstenal wil cultuur en kunst verspreiden, dit zowel amateuristisch als professioneel binnen een Brugse context.

Als beginnende kunstenaar is het vaak zeer moeilijk om je werk publiekelijk naar buiten te brengen. Kunstenal wil beginnende kunstenaars/jongeren graag de kans geven om hun werk te tonen.

Twee basisingrediënten naast het werk van de kunstenaar/jongere zijn de ‘locatie’ en de ‘combinatie’: Als ‘locatie‘ probeert Kunstenal laagdrempelig en origineel te zijn, weg van de grote cultuurhuizen en net dat ietsje rebels. Kunstenal werkt ook nomadisch. Met ‘combinatie‘ wordt het mengen van cultuurvormen bedoeld. Muziek is bijvoorbeeld voor sommige jongeren toegankelijker dan bijvoorbeeld poëzie. Door beide te combineren, kunnen liefhebbers van één bepaalde zaak proeven van een andere kunstendiscipline.

Ook poogt de combinatie een netwerk te vormen tussen de kunstenaars onderling, zo kunnen ze verder groeien en eventueel samenwerken met gelijkgezinden.